historia

Wielkopolska Wiosna Ludów

Niemal dokładnie 172 lata temu w zaborze pruskim rozpoczął się zryw niepodległościowy, zwany Wiosną Ludów. Wielkopolska była jednym z frontów ogólnoeuropejskiego ruchu rewolucyjnego, który zmienił nieodwracalnie sytuację na Starym Kontynencie. […]