zabytki

Gostyńska fara

Gostyń znany jest głównie z sanktuarium maryjnego na Świętej Górze, Kasyna stanowiącego pierwszą udaną inicjatywę organicznikowską w pierwszej połowie XIX w. oraz z cukrowni. Dumą miasta jest jednak przed wszystkim […]

historia

Kulturkampf

Zwykło się uważać kulturkampf, czyli „walkę o kulturę”, prowadzoną przez kanclerza Bismarcka w latach siedemdziesiątych XIX wieku, za jeden z frontów walki z polskością w zaborze pruskim. W rzeczywistości były […]