historia

Wielkopolska Wiosna Ludów

Niemal dokładnie 172 lata temu w zaborze pruskim rozpoczął się zryw niepodległościowy, zwany Wiosną Ludów. Wielkopolska była jednym z frontów ogólnoeuropejskiego ruchu rewolucyjnego, który zmienił nieodwracalnie sytuację na Starym Kontynencie. […]

historia

Bracia Kaliszanie

Bracia Bonawentura i Wincenty Niemojowscy, ziemianie z południowej Wielkopolski, stworzyli liberalną opozycję na sejmie Królestwa Polskiego. Na ich cześć cały obóz skupiony wokół Niemojowskich nazwano „Kaliszanami”. Bracia Bonawentura i Wincenty […]

historia

Kulturkampf

Zwykło się uważać kulturkampf, czyli „walkę o kulturę”, prowadzoną przez kanclerza Bismarcka w latach siedemdziesiątych XIX wieku, za jeden z frontów walki z polskością w zaborze pruskim. W rzeczywistości były […]